گروه مهندسان دفتر فنی
مرور برچسب

Base Isolators

نرم افزار SAP 2000 2016 نسخه ۱۸٫۲

  نرم افزار SAP از زمان معرفی که بیش از 30 سال از آن می­ گذرد، همواره به روزترین روش های تحلیل را ارائه داده است. این نرم افزار پیرو سنت دیرینه خود دارای رابط کاربری سطح بالا، ملموس و تطبیق پذیری می باشد که از موتور تحلیل بی همتا به همراه…