گروه مهندسان دفتر فنی

کتاب اطلاعات ساختمان: تجهیزات و مصالح

دانلود کتاب اطلاعات ساختمان: تجهیزات و مصالح خدمات آب و تاسیسات سایت زیر ساختارها نجاری، فریم، گچ و پروژه های چوبی مهندسی عایق سازی حرارتی و صوتی پوشش داخلی - ورقه ورقه، رنگ و پوشش دیوار درب ها و پنجره ها لوله کشی سیستم های مکانیکی و…