گروه مهندسان دفتر فنی

کتاب محاسبات سر انگشتی در مهندسی ژئوتکنیک

3,211

دانلود کتاب محاسبات سر انگشتی در مهندسی ژئوتکنیک
Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

لطفاً برای استفاده از این مطلب عضو  سایت گردید. عضویتثبت نام