گروه مهندسان دفتر فنی

نرم افزار PERFORM 3D

0 7,020

نرم افزار PERFORM 3D

به طور معمول طراحی اجزای ساره بر اساس مقاومت اجزا و اعضاء سازه در برابر نیروهای وارده مخصوصا نیروی زلزله با استفاده از آنالیز خطی صورت می پذیرد. اما رفتار سازه در زلزله طرح بصورت غیر خطی می باشد که این اثر در طراحی بر اساس مقاومت بصورت ضمنی و غیر مستقیم لحاظ می شود. در مقابل روش طراحی مبتنی بر تغییر شکل سازه و اعضا اثرات رفتار غیر خطی را بصورت مستقیم در آنالیز و طراحی در نظر میگیرد کد محاسباتی PERFORM 3D با داشتن قابلیت تحلیل و طراحی  بر اساس تغییر شکل ابزار مناسبی برای بررسی ها و تحلیل های غیر خطی است. نرم افزار PERFORM 3D برنامه‌ا‌ي خاص با تمركز ويژه روي طراحي مقاوم لرزه‌اي است و می توان آن را نسخه ای پیشرفته از نرم افزار Drain دانست که توسط پروفسور پاول ، استاد بازنشته دانشگاه برکلی تولید و گسترش یافته است و در سال های اخیر به صورت نسخه گرافیکی و کاربر پسند با لحاظ الزامات بهسازی لرزه ای Fema تحت تولید شرکت CSI ارائه شده است و مشخصات و منحنی های رفتاری و شاخص های آیین نامه Fema برای ارزیابی خسارت و بهسازی جهت مقاوم سازی را به خوبی در اختیار مهندس قرار می دهد. با استفاده از اين برنامه مي‌توان سازه‌هاي پيچيده‌ شامل سازه‌هاي با ديوار برشي را به صورت غير خطي و بر اساس حالتهاي حدي مختلف مقاومت و تغيير شكل، تحليل كرد؛ با این وجود این نرم افزار در مقیاس کلی سازه به کار می رود و برای  برای بررسی جزئی اجزای سازه چندان کارا نیست.

نرم افزار PERFORM 3D هندسه‌ي مدل را مي‌توان از برنامه‌ي SAP2000 يا ETABS بازخواني كرد. در برنامه‌ از انواع مختلفي از المان‌ها شامل: تيرها، مهاربندها، ديوارهاي برشي(با بازشو)، دال كف، ميراگرها و جداساز‌ها مي‌توان استفاده كرد.
تحليل‌هاي غير خطي مي‌توانند به صورت استاتيكي و يا ديناميكي روي يك مدل انجام شوند. بارها مي‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند. به عنوان مثال، بار ديناميكي زلزله مي‌تواند پس از بار استاتيكي غير خطي وارد شود.
اين برنامه قابليت‌هاي قدرتمندي براي طراحي بر اساس عملكرد داشته و مي‌تواند نسبتهاي ظرفيت‌ نياز را براي تمام اجزاء و براي حالت‌هاي حدي محاسبه كند. ارزيابي عملكرد بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 به صورت خودكار انجام مي‌شود.
خروجي‌هاي برنامه شامل نسبت ظرفيت/ نياز، نمودارهاي غير خطي استاتيكي، نمايش‌هاي بالانس انرژي، اشكال مودي، هندسه‌ي تغيير شكل يافته و پاسخهاي نيرو و تغيير مكان تاريخچه زماني هستند.

دانلودperform 3d

راهنما: بعد از خارج کردن محتویات فایل فشرده و نصب نرم افزار با استفاده از برنامه keygen یک فایل lservrc بسازید و آن را در پوشه نصب نرم افزار کپی کنید.

ارسال یک پاسخ